Kontakt2020-06-28T19:53:57+01:00

Kontaktirajte nas

Impressum

Naziv pružaoca medijske usluge: Radio Xanadu d.o.o. Čačak
Matični broj: 21174246
Broj dozvole za pružanje medijske usluge: 311/2008-4
Adresa: Čačak, Skadarska 1, II sprat
Telefon: (032) 344 888, (060) 5545361
E-mail:redakcija (at) klik1008.com (ubacite znak @ na odgovarajuće mesto)
Ovlašćeno lice za zastupanje: Žarko Simović
Glavni i odgovorni urednik: Žarko Simović